Thiết bị đóng cắt TECO

Showing 17–32 of 65 results

 • RCCB 3PHA+1N 25A

  RCCB 3pha + 1N, 25A, mã hàng: FARC-364-4025, Icu 6kA Dòng điện định mức:…

  Xem ngay
 • RCCB 2PHA 63A

  RCCB 2 pha, 63A, mã hàng: FARC-362-2063, Icu 2.5kA Dòng điện định mức: 63A,…

  Xem ngay
 • RCCB 2PHA 40A

  RCCB 2 pha, 40A, mã hàng: FARC-362-2040, Icu 2.5kA Dòng điện định mức: 40A,…

  Xem ngay
 • RCCB 2PHA 32A

  RCCB 2 pha, 32A, mã hàng: FARC-362-2032, Icu 2.5kA Dòng điện định mức: 32A,…

  Xem ngay
 • RCCB 2PHA 25A

  RCCB 2 pha, 25A, mã hàng: FARC-362-2025, Icu 2.5kA Dòng điện định mức: 25A,…

  Xem ngay
 • MCB 3PHA 100A

  MCB 3 pha, 100A, mã hàng: FATJ-6100S/3100N cho loại Icu 10kA Dòng điện định mức:…

  Xem ngay
 • MCB 3PHA 80A

  MCB 3 pha, 80A, mã hàng: FATJ-6100S/3080N cho loại Icu 10kA Dòng điện định mức:…

  Xem ngay
 • MCB 3PHA 63A

  MCB 3 pha, 63A, mã hàng: FATJ-636S/3063N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/3063N cho loại Icu…

  Xem ngay
 • MCB 3PHA 50A

  MCB 3 pha, 50A, mã hàng: FATJ-636S/3050N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/3050N cho loại Icu…

  Xem ngay
 • MCB 3PHA 40A

  MCB 3 pha, 40A, mã hàng: FATJ-636S/3040N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/3040N cho loại Icu…

  Xem ngay
 • MBC 3PHA 32A

  MCB 3 pha, 32A, mã hàng: FATJ-636S/3032N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/3032N cho loại Icu…

  Xem ngay
 • MCB 3PHA 25A

  MCB 3 pha, 25A mã hàng: FATJ-636S/3025N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/3025N cho loại Icu…

  Xem ngay
 • MCB 3PHA 20A

  MCB 3 pha, 20A, mã hàng: FATJ-636S/3020N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/3020N cho loại Icu…

  Xem ngay
 • MCB 3PHA 16A

  MCB 3 pha, 16A, mã hàng: FATJ-636S/3016N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/3016N cho loại Icu…

  Xem ngay
 • MCB 3PHA 10A

  MCB 3 pha, 10A, mã hàng: FATJ-636S/3010N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/3010N cho loại Icu…

  Xem ngay
 • MCB 3PHA 6A

  MCB 3 pha, 6A, mã hàng: FATJ-636S/3006N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/3006N cho loại Icu…

  Xem ngay