Thiết bị đóng cắt

Showing 33–48 of 64 results

 • MCB 1PHA 80A

  MCB 1 pha, 80A, mã hàng: FATJ-100S/1080N cho loại Icu 10kA Dòng điện định…

  Xem ngay
 • MCB 2PHA 80A

  MCB 2 pha, 80A, mã hàng: FATJ-100S/2080N cho loại Icu 10kA Dòng điện định…

  Xem ngay
 • MCB 2PHA 63A

  MCB 2 pha, 63A, mã hàng: FATJ-636S/2063N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/2063N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 2PHA 50A

  MCB 2 pha, 50A, mã hàng: FATJ-636S/2050N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/2050N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 2PHA 40A

  MCB 2 pha, 40A, mã hàng: FATJ-636S/2040N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/2040N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 2PHA 32A

  MCB 2 pha, 32A, mã hàng: FATJ-636S/2032N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/2032N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 2 PHA 25

  MCB 2 pha, 25A, mã hàng: FATJ-636S/2025N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/2025N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 2PHA 20A

  MCB 2 pha, 20A, mã hàng: FATJ-636S/2020N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/2020N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 2PHA 16A

  MCB 2 pha, 16A, mã hàng: FATJ-636S/2016N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/2016N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 2PHA 10A

  MCB 2 pha, 10A, mã hàng: FATJ-636S/2010N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/2010N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 2PHA 6A

  MCB 2 pha, 6A, mã hàng: FATJ-636S/2006N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/2006N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 1PHA 63A

  MCB 1 pha, 63A, mã hàng: FATJ-636S/1063N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/1063N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 1PHA 50A

  MCB 1 pha, 50A, mã hàng: FATJ-636S/1050N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/1050N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 1PHA 40A

  MCB 1 pha, 40A, mã hàng: FATJ-636S/1040N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/1040N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 1PHA 32A

  MCB 1 pha, 32A, mã hàng: FATJ-636S/1032N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/1032N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 1PHA 25A

  MCB 1 pha, 25A, mã hàng: FATJ-636S/1025N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/1025N cho loại…

  Xem ngay