DỰ ÁN THỰC HIỆN

  • CÂN PHỤ GIA BÁN TỰ ĐỘNG

    CÂN PHỤ GIA BÁN TỰ ĐỘNG

    Các nhà máy lưu hóa cao su và nhựa kỹ thuật lại có yêu cầu riêng về việc cân và kiểm soát hóa chất, phụ gia đầu vào sản xuất. Đặc thù ngành này các mẻ cân phụ gia và hóa chất thường rất nhỏ, có thể tính bằng gram hoặc dưới gram, các dạng tồn tại cũng khác nhau nên việc tự động hóa hoàn toàn chi phí … Đọc Thêm

  • CÂN ĐỊNH LƯỢNG NGUYÊN LIỆU TỰ ĐỘNG

    Cân định lượng nguyên liệu tự động đang được dùng rất phổ biến trong các nhà máy sản xuất, chúng lắp đặt ở khâu phối liệu tự động theo các công thức nhất định, phù hợp cho dạng nguyên liệu dạng bột, dạng hạt và chất lỏng. Ưu điểm của công nghệ này giúp tăng năng suất, ổn định, áp dụng tự động hóa … Đọc Thêm