Thiết bị đóng cắt TECO

Showing 41–60 of 64 results

 • MCB 2PHA 16A

  MCB 2 pha, 16A, mã hàng: FATJ-636S/2016N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/2016N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 2PHA 10A

  MCB 2 pha, 10A, mã hàng: FATJ-636S/2010N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/2010N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 2PHA 6A

  MCB 2 pha, 6A, mã hàng: FATJ-636S/2006N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/2006N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 1PHA 63A

  MCB 1 pha, 63A, mã hàng: FATJ-636S/1063N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/1063N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 1PHA 50A

  MCB 1 pha, 50A, mã hàng: FATJ-636S/1050N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/1050N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 1PHA 40A

  MCB 1 pha, 40A, mã hàng: FATJ-636S/1040N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/1040N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 1PHA 32A

  MCB 1 pha, 32A, mã hàng: FATJ-636S/1032N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/1032N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 1PHA 25A

  MCB 1 pha, 25A, mã hàng: FATJ-636S/1025N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/1025N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 1PHA 20A

  MCB 1 pha, 20A, mã hàng: FATJ-636S/1020N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/1020N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 1PHA 16A

  MCB 1 pha, 16A, mã hàng: FATJ-636S/1016N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/1016N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 1PHA 10A

  MCB 1 pha, 10A, mã hàng: FATJ-636S/1010N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/1010N cho loại…

  Xem ngay
 • MCB 1 PHA 6A

  MCB 1 pha, 6A, mã hàng: FATJ-636S/1006N cho loại Icu 6kA,  FATJ-6310S/1006N cho loại…

  Xem ngay
 • CONTACTOR CN-125R

  CONTACTOR CN-125R Công suất: 125A, 3 pha Nhiều lựa chọn cuộn hút điều khiển:…

  Xem ngay
 • CONTACTOR CN-100R

  CONTACTOR CN-100R Công suất: 100A, 3 pha Nhiều lựa chọn cuộn hút điều khiển:…

  Xem ngay
 • CONTACTOR CU-90

  CONTACTOR CU-90 Công suất: 90A, 3 pha Nhiều lựa chọn cuộn hút điều khiển:…

  Xem ngay
 • CONTACTOR CU-80

  Contactor TECO CU-80 Công suất: 80A, 3 pha Nhiều lựa chọn cuộn hút điều…

  Xem ngay
 • CONTACTOR CU-65

  Contactor TECO CU-65 Công suất: 65A, 3 pha Nhiều lựa chọn cuộn hút điều…

  Xem ngay
 • CONTACTOR CU-50

  CONTACTOR CU-50 Công suất: 50A, 3 pha Nhiều lựa chọn cuộn hút điều khiển:…

  Xem ngay
 • CONTACTOR CU-40

  Contactor TECO CU-40 Công suất: 40A, 3 pha Nhiều lựa chọn cuộn hút điều…

  Xem ngay
 • CONTACTOR CU-32R

  Contactor TECO CU-32R Dòng diện định mức: 32A Số pha: 3 pha Nhiều lựa…

  Xem ngay